HomeTags• Hạ Phượng

Tag: • Hạ Phượng

Lỡ làn...

Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay (0511)
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta (1964)
Ngại ngùng một bước một xa (0561)
Ấy là tình nặng ấy là ân sâu (1966) [...]

- Hạ Phượng -

Xuân b...

Mười lăm năm bấy nhiêu lần (2643)
Những mình nào biết có xuân là gì (1240)
Những là nương náu qua thì (1767)
Thân này thôi có còn gì mà mong (0796) [...]

Lỡ làng

Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay (0511)
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta (1964)
Ngại ngùng một bước một xa (0561)
Ấy là tình nặng ấy là ân sâu (1966) [...]

- Hạ Phượng -

Lỡ l...

Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay (0511)
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta (1964)
Ngại ngùng một bước một xa (0561)
Ấy là tình nặng ấy là ân sâu (1966) [...]

- Hạ Phượng -

Xuân...

Mười lăm năm bấy nhiêu lần (2643)
Những mình nào biết có xuân là gì (1240)
Những là nương náu qua thì (1767)
Thân này thôi có còn gì mà mong (0796) [...]

Khen...

Khen rằng: Bút pháp đã tinh (1987)
Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi (1302)
Khen cho con mắt tinh đời (2201)
Tài tình chi lắm cho trời đất ghen (2154) [...]
spot_img

Create a website from scratch

With Newspaper Theme you can drag and drop elements onto a page and customize them to perfection. Try it out today and create the perfect site to express yourself!