2023-12-04

Cảm ơn Bạn đã ghé thăm. Blog mình đang thay đổi giao diện, chỉnh sửa các chuyên mục, bài viết. Bạn quay lại sau nhé.

Home☆ Thú Chơi Tao Nhã• Thú Chơi Tập Kiều

Category: • Thú Chơi Tập Kiều

Nỗi nà...

Cửa thiền vừa tiết cuối xuân (2061)
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương (2868)
Một mình cay đắng trăm đường (2615)
Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi? (2654)
[...]

- Mộc Trâm Anh -

Xuân v...

Chúa xuân đành đã có nơi (1327)
Bên lời vạn phúc bên lời hàn huyên (0394)
Khen rằng: Hiếu tử đã nên (1833)
Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng. (2212)
[...]

- Cây Dại -

Nỗi nàng

Cửa thiền vừa tiết cuối xuân (2061)
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương (2868)
Một mình cay đắng trăm đường (2615)
Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi? (2654)
[...]

- Mộc Trâm Anh -

Nỗi ...

Cửa thiền vừa tiết cuối xuân (2061)
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương (2868)
Một mình cay đắng trăm đường (2615)
Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi? (2654)
[...]

- Mộc Trâm Anh -

Xuân...

Chúa xuân đành đã có nơi (1327)
Bên lời vạn phúc bên lời hàn huyên (0394)
Khen rằng: Hiếu tử đã nên (1833)
Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng. (2212)
[...]

- Cây Dại -

Lỡ l...

Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay (0511)
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta (1964)
Ngại ngùng một bước một xa (0561)
Ấy là tình nặng ấy là ân sâu (1966) [...]

- Hạ Phượng -

Cội ...

Có người khách ở viễn phương (0067)
Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh (0268)
Người về chiếc bóng năm canh (1523)
Rụng rời giọt liễu tan tành cội mai (0582) [...]

Xuân...

Mười lăm năm bấy nhiêu lần (2643)
Những mình nào biết có xuân là gì (1240)
Những là nương náu qua thì (1767)
Thân này thôi có còn gì mà mong (0796) [...]

Thềm...

Bày hàng cổ xúy xôn xao, (1467)
Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay! (1962)
Vội vàng sắm sửa chọn ngày, (2839)
Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần? (2857) [...]

Chém...

Giật mình thoắt tỉnh giấc mai (2720)
Tiếng gà nghe đã gáy sôi mé tường (0866)
Tiệc xuân một giấc mơ màng (0849)
Quanh năm buôn phấn, bán hương đã lề (0814) [...]

Khen...

Khen rằng: Bút pháp đã tinh (1987)
Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi (1302)
Khen cho con mắt tinh đời (2201)
Tài tình chi lắm cho trời đất ghen (2154) [...]

Góc ...

Nghề chơi cũng lắm công phu (1201)
Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng (0348)
Hở môi ra cũng thẹn thùng (0721)
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình (0184).
spot_img

Create a website from scratch

With Newspaper Theme you can drag and drop elements onto a page and customize them to perfection. Try it out today and create the perfect site to express yourself!