2023-12-02

Cảm ơn Bạn đã ghé thăm. Blog mình đang thay đổi giao diện, chỉnh sửa các chuyên mục, bài viết. Bạn quay lại sau nhé.

Blog | Hạ Phượng

More

    Lặng lẽ nơi đây một góc trầm
    Chong đèn nhặt chữ thật từ tâm
    Ru mình tạm lánh đời hư ảo
    Tìm chút bình yên dệt mộng thầm.