2024-02-20

Cảm ơn Bạn đã ghé thăm. Blog mình đang thay đổi giao diện, chỉnh sửa các chuyên mục, bài viết. Bạn quay lại sau nhé.

HomeTags• Truyện 200 Chữ

Tag: • Truyện 200 Chữ

Kiêng

Nhà Nhỏ nuôi heo. Nhỏ chăm sóc cho chúng chu đáo từng bữa ăn. Mỗi lần tắm cho chúng, Nhỏ đều hát cho chúng nghe và trò chuyện với chúng. Nhỏ thương mấy chú ủn lắm, xem chúng như em của Nhỏ, còn đặt tên cho tụi nó. [...]

Kiêng

Nhà Nhỏ nuôi heo. Nhỏ chăm sóc cho chúng chu đáo từng bữa ăn. Mỗi lần tắm cho chúng, Nhỏ đều hát cho chúng nghe và trò chuyện với chúng. Nhỏ thương mấy chú ủn lắm, xem chúng như em của Nhỏ, còn đặt tên cho tụi nó. [...]

Kiên...

Nhà Nhỏ nuôi heo. Nhỏ chăm sóc cho chúng chu đáo từng bữa ăn. Mỗi lần tắm cho chúng, Nhỏ đều hát cho chúng nghe và trò chuyện với chúng. Nhỏ thương mấy chú ủn lắm, xem chúng như em của Nhỏ, còn đặt tên cho tụi nó. [...]
spot_img

Create a website from scratch

With Newspaper Theme you can drag and drop elements onto a page and customize them to perfection. Try it out today and create the perfect site to express yourself!