Hướng Dẫn

Chọn Tên : 

 • Mỗi bạn chỉ dùng duy nhất một tên khi trả lời các câu đố nhé.
 • Tên bạn chọn không trùng với tên các bạn chơi khác nhé. Bạn xem danh sách người chơi ở trong bài viết này nhé.

Cách Chơi : 

 • Bạn ghi câu trả lời của bạn ở trong biểu mẫu của mỗi câu đố.
 • Câu trả lời của Bạn sẽ được Chấm Điểm Tự Động ngay sau khi Bạn gửi câu trả lời.
 • Bạn có thể Chỉnh Sửa Câu Trả Lời Của Bạn nếu Bạn chưa trả lời đúng.
 • Nếu bạn nghĩ bạn trả lời đúng mà biểu mẫu ghi nhận sai (do lỗi của biểu mẫu) thì cứ yên tâm nhé, mình luôn xem lại hết các câu trả lời của bạn và sẽ ghi điểm cho những câu bạn trả lời đúng.

Gợi Ý : 

Ví dụ mình đố 2 chữ : tri kỷ. Thì khi ấy mình sẽ gợi ý là :

 • Ký tự : 3 / 2
 • Dấu : ngang / hỏi

3 / 2 ở đây là số ký tự của chữ “tri kỷ”. Tri có 3 ký tự và kỷ có 2 ký tự.
ngang / hỏi ở đây là dấu của chữ “tri kỷ”. Ngang là dấu của chữ tri (ngang là thanh ngang, không dấu) ; hỏi là thanh hỏi, dấu của chữ kỷ.

Cảm ơn bạn đã tham gia Góc Đố Chữ.
Chúc bạn chơi vui vẻ nhé.

Danh Sách Người Chơi : 

 • chau
 • dethuong
 • guestforsing
 • hoavothuong
 • huongduong
 • kehotrong
 • kyniem
 • lthp
 • moon
 • nup
 • pho
 • tale
 • tiengmuaddem