A – Mẫu

Sai
Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.

2

Sai
Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.

/**
* Boxes
* —————————————————————————–
*/
.box.shadow {
background: #e2f2cb;
border-color: #D1E4B7;
}

[box type=”shadow”] Viết đúng chính tả tiếng Việt và giữ gìn tiếng Việt mến yêu, bạn nhé.[/box]
[box type=”shadow”]

a. Sáng lạn

SAI

[/box]
[box type=”shadow”] Viết đúng chính tả tiếng Việt và giữ gìn tiếng Việt mến yêu, bạn nhé.[/box]

Tables

First NameLast NameEmail AddressWebsite

Tables

Center Center Center
Centern Center

John Smith
Peter James
Ronald Weeley

[divider]
[divider]